Kartta ja- paikkatietopalvelut

Kartta ja- paikkatieto- palvelut

Laadukkaat karttapalvelut

Räätälöidyt karttapalvelut

Paikkatietopalveluita julkisten sekä sisäisten karttapalveluiden toteuttamiseen, aineistojen esittämiseen, julkaisemiseen sekä paikkatiedon hyödyntämiseen.

Reaaliaikainen latujen ym. reittien kunnossapidon seuranta

 • Kunnostusaika selkeillä väreillä sekä reitin tiedoissa
 • GPS seuranta

Suomen suurimpien matkailukeskusten kanssa yhteistyössä kehitetty järjestelmä latujen, moottorikelkkareittien sekä muiden reittien kunnossapidon esitykseen.

Kartalla esitetään reittikoneiden sijainti sekä reittien kunnostusaika. Kunnostusaika näkyy reitin värissä sekä tarkempi aikaleima viemällä osoittimen reitin päälle. Samalla voidaan esittää myös muita reitteihin liittyviä kohteita, kahviloita, taukopaikkoja ym.

Kokonaisratkaisu sisältää GPS-seurantalaitteet reittikoneisiin, digitaalisen aineiston keräämisen ja muokkaamisen sekä palvelintilan karttapalvelulle.

Toteuttamiamme palveluita:

Reittien tunnistus ja pituuden näyttö

 • Matkanmittaustoiminto valitsemalla reittiä etapeittain
 • Laaja reitteihin ja kohteisiin liittyvän lisäinformaation esitys
 • Monipuoliset aineistojen ylläpitotoiminnot

Vuonna 2001 Kainuun Ympäristökeskuksessa havahduttiin alueen huomattavaan ulkoilukohteiden ja -reitistöjen ja niihin liittyvien palvelurakenteiden määrään, jotka tulisi saattaa laajemmin kaikkien hyödynnettäväksi. Tästä syntyi Suomen laajin ja monipuolisin paikkatietoon pohjautuva ulkoilu- ja retkeilyreitistöpalvelu. Konsepti jalostui toteutusmalliksi ja tätä hyödyntäen olemme päässeet toteuttamaan useita vastaavia palveluita.

Palvelussa on erityisesti kiinnitetty huomiota käytettävyyteen, joita retkeilijät kaipaavat; ajantasalla oleva sisältö ja laadukas karttapohja, helppokäyttöisyys, tulostusominaisuudet ja viime vuosina myös – mobiilikäyttö GPS- paikannuksella.

Palvelu on testattu toimimaan myös isoilla sisältömäärillä hidastelematta.

Katso myös: Utsjoen maastopyöräreitistö

Tuoreimmat MML aineistot: Maastokartta, Taustakartta ja Ortokuva (ilmakuva)

 • Aineistot koko Suomesta
 • Google tasot
 • Asiakkaan omat aineistot
 • Tukee kaikkia yleisimpiä koordinaattijärjestelmiä

Karttapalvelun vakiotoimitukseen kuuluu Maanmittauslaitoksen aineistot koko Suomen alueelta, eikä niitä ole rajattu pelkästään tilaajan oman toimialueen (esim kuntarajan) mukaan. Vakioaineistot haetaan Maanmittauslaitoksen rajapinnasta, jolloin käytössä on aina tuorein aineisto.

Oletuksena kartta-aineistona on Maastokartta+Peruskartta, Taustakarttasarja sekä Ortokuva. Maastokartta tuttuun Peruskartan tarkkuuteen saakka soveltuu erityyppisiin käyttötarkoituksiin, jossa maaston muodot, korkeuskäyrät ja vastaavat tiedot ovat tarpeellisia.

Taustakarttasarja, jonka tarkimmilla tasoilla näkyvät myös tiennimet ja osoitenumerot, korvaa useissa tapauksissa perinteisen osoitekartan etenkin haja-asutusalueiden osalta. Seudullisten palveluiden esittämiseen saadaan Taustakartan avulla yhteinäinen esitystapa.

Ortokuva täydentää ja havainnollistaa useissa tapauksissa kartoilla esitettyt kohteet.

Tilaajan omia kartta-aineistoja, kuten osoitekarttoja, kaavakarttoja ja eri teemakarttoja voidaan liittää karttapalveluun vapaasti. Palvelussa käytettävät aineistot voivat olla eri koordinaattijärjestelmissä ja karttaprojektioissa.

Kaavakartat halutuissa mittakaavoissa

 • Tulostus mittakaavaan
 • Automaattinen kaavaotteen luonti Kaavaleikkurilla
 • Kaava-alueiden esitys

Kaavoitus ja maankäyttö on oleellinen osa kuntien ja kaupunkien toimintaa, jossa asemakaavojen ja yleiskaavojen nähtävillepano on lakisääteinen velvollisuus.

Kaavakartat viedään järjestelmään joko tilaajan toimittamina tiedostoina tai WMS-rajapintapalvelun kautta. Karttojen yhteydessä esitetään kaavan tiedot sekä tarvittavat liitetiedostot kuten merkkien selitteet, rakennusmääräykset ym.

Kaava-alueet esitetään omana tasona kartan päällä. Vietäessä osoitin alueen päälle näytetään lisätietoina esim. kaavanumero, vahvistumispäivämäärä ja kaavamääräykset.

Kaavaleikkuri mahdollistaa kaavaotteen automaattisen luonnin järjestelmästä DXF- ja PDF-formaatissa. Suunnittelijat, kiinteistövälittjät ym pystyvät työkalun avulla lataamaan kaavaotteen haluamastaan kohdasta. Tämä vapauttaa huomattavasti teknisen toimen resursseja.

 • Kartta-aineistojen esitys suoraan ulkoisista lähteistä
 • Kartalla esitettävien aineistojen haku kartalle ulkoisista lähteistä
 • Aineistojen jakaminen edelleen rajapinnoilla
 • Standardit sekä kustomoidut rajapinnat
 • Osoitehaku Maanmittauslaitoksen rajapinnasta, eli aina ajantasalla!

Rajapintapalveluiden käyttöönotto on mullistanut nykyaikaisen paikkatietoaineiston hyödyntämisen monilta osin. Esitetttävät aineistot pysyvät ajantasalla ilman, että niihin tarvitsee erikseen hankkia päivityksiä. Aineistot esitetään palvelussa suoraan sieltä missä ne tuotetaan ja ylläpidetään. Esim. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot karttapalvelu lataa suoraan Maanmittauslaitoksen julkisesta rajapinnasta.

Hyödynnämme paikkatietorajapintoja mm. Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoissa sekä osoitehaussa. Monissa tapauksissa myös kaavoituksen osalta aineistoa voidaan hyödyntää suoraan suunnittelutoimiston tarjoamasta rajapinnasta. Lisäksi useassa toteuttamassamme palvelussa kartan päälle esitettävä aineisto haetaan reaaliajassa ulkoisista lähteistä.

Palvelumme ydin, InfoGIS Geoserver, tarjoaa mahdollisuuden julkaista aineistoja ulospäin standardin mukaisilla rajapinnoilla. Tämä tarjoaa esim. mahdollisuuden täyttää nykyiset vaatimukset yhteiskunnallisten aineistojen julkaisusta.

Kaikissa rajapinnoissa voidaan käyttää standardeja kuten WMS, WFS, ym sekä asiakaskohtaisesti kustomoitavia WebServices, XML, ym toteutuksia.

Paikkatietoa hyödyntävät lisäpalvelut

Toteutamme myös muita paikkatietoa hyödyntäviä palveluita. Näistä esimerkkinä mm. palautepalvelut joissa kartalle merkittäviä lisätietoja, sekä tonttien myynnin lisäpalveluna rakentamisen kustannusten laskuri.

Paikkatietokonsultointi

Autamme hyödyntämään paikkatietoa toiminnassanne mm. aineistojen muunnokset, laskelmat, sekä yhdessä kehitetyt digitaaliset paikkatietopalvelut.